Uppskattad medlemsträff i mötets tecken

Vårträffen för medlemsföretagen i EFLs nätverk hade temat ”Alla dessa möten”. Många möten, tveksam möteskultur och diffust definierade mål med möten är situationer som de flesta känner igen från sin egen yrkesvardag. Medlemsträffen var upplagd som en workshop inspirerad av EFLs Business Solutions-pedagogik där varje deltagarna fick konkreta verktyg för att hitta en bra mötesbalans i sina egna verksamheter.

EFLs Business Solutions är ett nytt pedagogiskt koncept framtaget för att med enkla medel skapa verktyg för att kunna lösa komplexa problem. Representanterna från medlemsföretagen i EFLs nätverk gavs under medlemssammankomsten ett smakprov på denna pedagogik och metodik. Under ledning av EFLs Academic Director för Executive MBA, Stein Kleppestö, fick deltagarna prova på att definiera sina mötesutmaningar och därefter testa olika modeller och verktyg för att komma närmare en konkret lösning i form av bättre och mer effektiva möten.
– Precis som i våra Business Solutions så kommer vi tillsammans att utmana era bakomliggande antaganden, lista konkurrerande mål och ta fram alternativa handlingssätt utifrån modeller för förändringsarbete, förklarade Stein Kleppestø innan aktiviteterna drog igång.

Leading1

Deltagarna introducerades till den modell som mycket av EFLs pedagogik för Executive MBA bygger på. Modellen innehåller de fyra stegen 1) analys av ämnet, 2) reflektion, 3) syntes och 4) katalys.

leading2

EFLs affärsutvecklare Anna Sjöberg Petersson, som ansvarar för medlemsaktiviteter i nätverket säger följande:
– Min upplevelse är att vi hade en lyckad ”katalys”-fas, trots den korta tiden som stod till buds. Det var en fröjd att lyssna på sorlet från deltagarna under eftermiddagen och se hur alla så generöst delade med sig av sina erfarenheter och gav sin input kring hur möten kan bli bättre, var de felande länkarna finns och hur man kommer vidare. Jag tror och hoppas att alla fick med sig någonting konkret från den här eftermiddagen som de kan tillämpa i sina organisationer. Flera av mötesdeltagarna kom spontant fram och berättade om hur de såg fram emot att ta lärdomarna med sig hem och direkt omsätta till handling, säger Anna.

leading3
Flera av mötesdeltagarna kom spontant fram och berättade
om hur de såg fram emot att ta lärdomarna med sig hem
och direkt omsätta till handling, säger Anna Sjöberg Petersson

EFLs Business Solutions ges i höst med följande fem teman:
Corporate Brand Management
Creating the attentive company
Making mergers work
Managing macroeconomic uncertainty
Leading ”Generation Y”

EFLs VD Henrik Lundgren berättar om tankarna bakom Business Solutions:
– Konceptet tillhandahåller en miljö för problemlösning där målet är att varje person ska komma hem med en tydlig idé om hur han eller hon kan komma vidare mot en lösning till sin utmaning. Vi tillhandahåller framstående experter och pedagoger tillsammans med deltagare som alla står inför liknande utmaningar. Bara för att ett problem är komplext så behöver det inte betyda att lösningen nödvändigtvis måste vara det, säger Henrik Lundgren.

leading4
Henrik Lundgren, VD på EFL, berättar att målet med
Business Solutions är att varje person ska komma hem
med en tydlig idé om hur han eller hon kan komma vidare
mot en lösning till sin utmaning

 

Vill ditt företag också blir medlem? Läs mer om EFLs företagsnätverk

 

Bilder från medlemsdagen

leading7

leading9

leading10