Controllers och marknadsekonomer diplomerades högtidligt på Grand Hotel

Under högtidliga former diplomerades controllers och marknadsekonomer på EFL:s Akademiska Diplomprogram på Grand Hotel i Lund. Diplomeringsceremonin följdes i sedvanlig ordning av en diplomeringsfest där diplomanderna firades av ordentligt tillsammans med sina respektive och utbildningens lärare och medarbetare.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Cathrin Cronqvist, affärsutvecklare på EFL

Lördagen före midsommar är traditionsenligt vikt åt diplomering för EFL:s Akademiska Diplomprogram – och detta år var inget undantag. Diplomeringsfesten är slutpunkten på fyra terminers studier på deltid parallellt med att deltagarna yrkesarbetar heltid – ett passande upplägg för yrkesverksamma som är på väg in i nya ansvarsroller på sina respektive företag eller som vill ha ett formellt kvitto på sina kunskaper inom marknadsföring eller ekonomistyrning.
– Under sina terminer hos oss läser deltagarna ekonomi, marknadsföring, ledarskap och strategi på kvällstid med sammankomst ungefär en kväll i veckan, berättar Cathrin Cronqvist, affärsutvecklare på EFL.

Efter att inledningsvis ha fått en bra bas i de företagsekonomiska byggstenarna så väljer deltagarna därefter sin fördjupningsinriktning, antingen inom marknadsföring eller affärsstyrning. Utbildningarna Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom är ett välprövat koncept som erbjudits av EFL sedan 1982.
– Konceptet och innehållet utvecklas givetvis ständigt, och utbildningarna är ett utmärkt koncept för den som vill utvecklas inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledarskap parallellt med sitt yrkesarbetande. Det är ett effektivt sätt att rusta sig för sina professionella utmaningar, berättar Cathrin Cronqvist.

Den avslutande diplomeringen på Grand Hotel var en uppsluppen historia med mycket skratt och glädje. Deltagare och lärare turades om att i sina tal berätta om minnen från den två år långa resan från start till diplomering och de starka nätverk och vänskapsband som byggts.

EFL:s VD Henrik Lundgren

EFL:s VD Henrik Lundgren välkomnade i sitt tal diplomanderna in i ett starkt nätverk som är brett förankrat i näringslivet.
– Det fina med ett starkt nätverk är alla de bra saker som man kan åstadkomma för såväl utveckling av nya affärer men i förlängningen för att utveckla samhället, berättade Henrik och nämnde som exempel det integrationsprojekt för nyanlända akademiker som EFL tillsammans med sitt nätverk och sina alumner fått till stånd.

Diplomerad Controller

Programmet Diplomerad Controller är en två år lång utbildning på deltid inom ekonomi, projektledning, strategi och ledarskap. Programstart: 29 augusti. Läs mer


”Aha-upplevelser och ny kunskap” Läs artikeln med Charlotte Burtanovic, Junior Controller på läkemedelsbolaget H. Lundbeck AB

Diplomerad Marknadsekonom

Programmet Diplomerad Marknadsekonom tränar dig under två års deltidsstudier i att analysera, motivera och fatta kvalificerade beslut inom marknadsföringsområdet. Programstart: 29 augusti. Läs mer


”Jag hade höga förväntningar men de är på många sätt överträffade” Läs artikeln med Rabie Salem, VD på ProAd Sweden AB

Följ oss i sociala medier