Digitalisering för Helsingborgs Stad

För att få djupare och stabilare kunskaper om digitaliseringens möjligheter och utmaningar sökte sig Andréas Hall, utvecklingsingenjör på Helsingborgs Stad – en stad som är inne i en mycket spännande digitaliseringsprocess – till EFL:s endagsutbildning i digitalisering.

Andréas Hall, utvecklingsingenjör på Helsingborgs Stad, var en av deltagarna på EFL:s endagsutbildning i digitalisering

Berätta lite om dina tankar inför utbildningen i digitalisering! Vilka kunskaper var du framförallt ute efter när du anmälde dig?
Jag ville få djupare kunskaper i vad digitalisering handlar om och om det finns några viktiga nyckelfaktorer som är väsentliga för att lyckas med det arbete som Helsingborgs stad genomför inom digitaliseringsområdet. Kräver den nya tekniken och metoderna och kunskaperna som denna för med sig ett nytt sätt att tänka?

Vilka är dina bästa take aways från utbildningen, som kommit till mest nytta ert arbete med digitalisering?
Insikten om att digitalisering inte enbart handlar om teknik, det är minst lika viktigt att skapa nätverkande, samverkan och att ha en ödmjuk och prestigelös inställning till digitaliseringsprocessen. Staden har möjlighet att dra nytta av andras kunskapsinsamlande och erfarenheter men vi ska också vara beredda på att dela med oss av våra erfarenheter och resultat. Samtidigt vill vi ju hitta vår ”affärsmodell” som är banbrytande och innovativ och som gör Helsingborg lite smartare än alla andra städer. Även om det ibland kan kännas som att hoppa utan fallskärm från ett flygplan så är det viktigt att våga testa nya lösningar och att inte vara rädd för att misslyckas. En offentlig förvaltning spelar inte alltid på samma spelplan som det privata näringslivet, vilket gör att vi måste ha en annan approach i vårt arbete. Just felrädslan kan vara en stor utmaning inom den offentliga verksamheten då respekten för att hantera skattemedel på ett korrekt sätt är och ska vara en viktig del i stadens arbete med att bygga den smarta staden. De vinster vi gör genom att digitalisera verksamheten ska falla tillbaka till stadens medborgare.

Vad är din roll på Helsingborgs Stad och kan du ge något exempel på digitaliseringsinitiativ du för närvarande är involverad i?
Jag jobbar som utvecklingsingenjör på stadens drift och underhållsavdelning, en avdelning som primärt hanterar drift, skötsel och underhåll inom det yttre offentliga rummet. Staden är just nu inne i en mycket spännande digitaliseringsprocess som spänner över stadens alla verksamheter och för min del ville jag få djupare och stabilare kunskaper om vad digitaliseringens möjligheter och utmaningar ställer för krav på oss. Aktuella projekt som jag är involverad i just nu är implementeringen av smarta sopkärl i vår driftverksamhet. Sopkärlen skickar larm när en viss fyllnadsgrad uppnås och det medför att de bara töms när det finns behov, vilket medför minskad mängd transporter och effektivare skräphantering. Staden jobbar också på att göra vår livräddningsutrustning på stränderna smart. Planen är att stadens entreprenör ska få ett larm när utrustningen inte är på sin plats för att direkt kunna återplacera ny utrustning. Det sistnämnda är ett samarbetsprojekt där näringslivet, staden och akademin (Campus Helsingborg) är deltagande parter och detta har utvecklats till något väldigt spännande då arbetet har medfört nya kontakter mellan olika deltagande parter där ett samarbete kanske inte hade varit lika naturligt om man inte hade träffats inom ramarna för det här projektet. Rollen som utvecklingsingenjör är ny för mig men jag har tidigare erfarenheter från att arbeta med gatudrift med  och med stadens industrijärnväg.

Hur kom du i kontakt med EFL och fick upp ögonen för vår utbildning?
Jag fick reda på utbildningen via en rekommendation från en vän och då jag nyligen börjat arbeta med frågor inom IoT och digitalisering tyckte jag att den verkade väldigt spännande. EFL:s koppling till Lunds universitet medför också en hög trovärdighet, då det finns forskning som stödjer det ni pratar om under utbildningen.

Tredagarskurs i digitalisering

Vill du också fördjupa dig inom digitalisering? Den 18, 30, 31 januari kör vi utbildningen Digitaliseringen – från buzzword till praktisk handling, där du får kunskaperna för att ”plocka ned” digitaliseringens potential i mer konkreta termer till din egen verksamhet. Läs mer om kursen