Lär dig det ekonomiska språket på 8,5 dagar

Affärskunskap, som startar den 21 september, är ett utmärkt program för dig, som på ett snabbt, roligt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket.

EFLs kurs Affärskunskap innehåller ekonomi, marknadsföring, strategi och ledarskap fördelat på 8,5 dagar under hösten. På kursen går vi igenom företagsekonomins byggstenar och ger dig grunder som gör att du känner dig bekväm i ekonomiska samband och resonemang. Programmet innehåller allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska nyckeltal och redovisning till organisationsmodeller och ledarskapsfilosofier. Utbildningen anpassas efter deltagarnas egna verksamheter, där deras specifika förutsättningar vävs in. Några av sammankomsterna äger rum på programdeltagarnas egna företag eller organisationer. Detta brukar vara ett väldigt uppskattat inslag som ger möjlighet att se hur de företagsekonomiska verktygen används på olika sätt utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.

TIDIGARE DELTAGARE TYCKER


Göran Andersson, ägare och grundare av Palago:

Kunskaperna har varit direkt applicerbara och med en tydlig koppling till mitt företag. Jag hade konkreta kunskapsluckor som jag behövde fylla igen. Att kursen var så heltäckande passade mig väldigt bra, och jag uppskattade alla bitar. EFL skapar en oerhörd dynamik genom sina upplägg. Enormt kompetenta lärare, som har tyngd och en gedigen erfarenhetsbank, i kombination med deltagarunderlaget, som kommer från näringslivets alla hörn, ger en oerhörd bredd, intressanta diskussioner och spännande dynamik. Läs mer

 


Pernilla Andersson
, Sektionschef på Sony Mobile:
Det har funnits en röd tråd genom hela kursprogrammet, säger Pernilla. Det har varit väldigt inspirerande föreläsningar med duktiga lärare vilket har gjort det otroligt lätt att ta till sig kunskapen. Varje föreläsning har haft ett tema för dagen, och vi har under några tillfällen även fått gästa andra kursdeltagares företag. Det har gett många nyttiga infallsvinklar. Läs mer

 

 


Marcin Zielinski, Senior Experience Planner, Sony Mobile Communications AB:
Man får en 360-bild av ekonomi med fokus på företaget. Det är intensivt och samtidigt en kul undervisningsform med en röd tråd genom hela utbildningen. Att de flesta deltagare kommer från olika företag medför att man får lite insyn i hur andra gör, arbetar, tycker och tänker. Sist men inte minst har EFL ett gäng duktiga och inspirerande lärare som gör den här resan både kul och intressant. Läs mer

 

 


Karin Liliedahl, Product Owner, Innovation, HD-Sydsvenskan:

Kursen berör lite allt möjligt. I många fall har jag fått en bekräftelse på mitt arbetssätt. Men framför allt har kursen gett mig ett förråd att hämta information ur när det behövs. Jag känner mig säkrare och vet som sagt vad jag kan hämta djupare kunskap om jag behöver. Och så förstås mycket inspirerande kursdeltagare och kursledare. Läs mer