EFL bygger ut med EFL Tech!

Med starten på det nya året lanseras en offensiv breddning av EFL:s utbud! Utifrån vår starka marknadsposition inom executive education kommer vi under 2018 att vidare öka vårt marknadsgenomslag genom att även erbjuda tekniskt präglade managementutbildningar – och detta under flaggan EFL Tech. Det nya affärsområdet kommer att rikta in sig på utbildningar i gränssnittet mellan management och teknik. 

Sedan 1969 har EFL i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet erbjudit executive education inom områden såsom affärsutveckling, digitalisering, ekonomi, juridik, ledarskap, management, marknadsföring, strategi och styrelsearbete. I en tid då management och teknik i all högre grad integreras, blir det därför naturligt att bygga på utbudet med mer tekniskt präglad managementutbildning.

Per Malmberg, som är ansvarig för det nya affärsområdet EFL Tech, tillsammans med EFL:s VD Henrik Lundgren

– Detta är en tydlig markör i EFL:s historia. Vi har under de sista åren fått förtroendet att genomföra allt fler utbildningar med en teknisk ådra, inom exempelvis digitalisering, teknisk innovation, bygg/fastighet, logistik och projektledning, säger Per Malmberg som är ansvarig för det nya affärsområdet EFL Tech. Det är såklart inget nytt i sig med de starka kopplingarna mellan teknik och affär, men i en tid där teknik i en rasande fart integreras i tjänster och lösningar, ökar markant beslutsfattares behov av att bli klokare på synergierna som finns att vinna. Tiden är därför mogen att nu lansera detta helt nya område som jackar utmärkt in i vår befintliga profil.

EFL:s VD Henrik Lundgren säger så här om satsningen på det nya affärsområdet EFL Tech:
– Tekniskt präglade managementutbildningar är ett naturligt steg för oss. Genom att komplettera våra redan breda kompetensområden med angränsande tekniska fält blir EFL i ännu högre grad en ”one stop shop” för våra kunder.

Satsningen på EFL Tech kommer i sann EFL-anda att göras i nära dialog med företagen i EFL:s medlemsnätverk, befintliga och potentiella kunder. EFL verkar i en spännande region med många såväl tunga som spännande företag i tekniska branscher.
– Som alltid tas de bästa produkterna fram tillsammans med kunderna. Vi hoppas att kunna bygga något riktigt bra i gränslandet teknik och management tillsammans med regionens företag, kluster och nätverk. Det kommer således framöver inte att finnas någon anledning för företag och organisationer i södra Sverige att behöva gå över ån för att hämta vatten, utan det kommer finnas här på EFL, säger Henrik Lundgren.

Intresserad av att veta mer om EFL Tech?


Kontakta Per Malmberg
046-222 68 44
072-218 84 41
per.malmberg@efl.se