Från ekonom i Aleppo till arbetsförmedlare i Malmö

”Tack räcker inte för att uttrycka hur tacksam jag är”, skrev Mohamad Alhaj Rabah nyligen i ett mail till oss på EFL. Våren 2016 gick Mohamad EFL:s integrationsutbildning för nyanlända akademiker. I en intervju berättar han vad som har hänt sedan dess.

Mohamad Alhaj Rabah, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, som våren 2016 gick EFL:s integrationsutbildning för nyanlända akademiker

EFL:s integrationsprojekt för nyanlända akademiker – som genomfördes i två omgångar under 2016 och 2017 tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Sparbanken Skåne och det sydsvenska näringslivet – omfattade studier i ”svensk ekonomi” kombinerat med praktik hos utvalda företag i EFL:s medlemsnätverk.

Mohamad Alhaj Rabah, som hade en bakgrund som ekonom i Syrien och nyligen hade kommit till Sverige, var en deltagare på programmet. Då kombinerade han studier på EFL:s kurs ”Ekonomi för nyanlända” två kvällar i veckan med praktik på Trelleborg AB resten av veckan. Vi intervjuar honom för att se vad som har hänt sedan dess.

Hej Mohamad! Vad har hänt sedan vi sågs på EFL:s integrationsutbildning?

Det har varit en lång resa, som började med att Trelleborg AB, där jag gjorde min praktik, erbjöd mig en tidsbegränsad anställning. Mina arbetsuppgifter utökades och jag fick testa på flera olika roller under den här perioden, vilket var både lärorikt och spännande. Jag skapade databaser, pivottabeller, dashboard, enkäter för analyser och processkartläggning – som jag nyligen fick veta att de fortfarande använder!

Sedan fortsatte jag mina svenskstudier, eftersom man på EFL:s integrationsutbildning framhöll det svenska språket som en viktig framgångsfaktor för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Parallellt med detta sökte jag jobb, men fick tyvärr inget. Istället blev det ”Snabbspår för samhällsvetare” på Malmö universitet, samtidigt som jag fortsatte att aktivt söka jobb, men utan framgång.

Lars H. Bruzelius, f.d. styrelseordförande för EFL och en av krafterna bakom EFL:s integrationsprojekt, Henrik Lundgren, vd, EFL och Erik Larsson, projektledare för EFL:s integrationsprojekt 2016

Med drivkraften att kunna försörja mig själv och komma ur arbetslösheten bestämde jag mig för att sadla om till ett yrke där mina utsikter att få anställning var större. Jag ville också träffa kunder, för att på så sätt förbättrar min svenska. Detta ledde till att jag utbildade mig till lastbilsförare och fick en tjänst som betongbilsförare. Den nya tjänsten innebar att jag äntligen kunde försörja min familj. Samtidigt visste jag att jag hade mer att ge, så jag var ändå inte riktigt nöjd.

Tack vare mina kontakter på EFL, som guidade och pushade mig, samt presenterade mig för deras stora nätverk, så fortsatte jag att söka jobb tills jag fick erbjudande om att arbeta som arbetsförmedlare för personligt distansmöte på Arbetsförmedlingen. En tjänst jag påbörjat nu i början av maj!

Vilken betydelse har EFL:s integrationsprojekt haft för att ta dig dit du är idag?
Väldigt stor betydelse och jag är oerhört tacksam gentemot EFL och mina mentorer, som har stöttat mig i 4 år! Tack räcker inte för att uttrycka hur tacksam jag är. Med den nya tjänsten får jag ett stort ansvar och chansen att göra EFL och mina mentorer stolta över mig, samt fortsätta genom att hjälpa andra och visa att det lönar sig att integrera sig i det svenska samhället. Och det var ju hela syftet bakom kursen och EFL:s initiativ.

Vad var det bästa med EFL:s integrationsprojekt?
EFL:s integrationsprojekt var fantastiskt på att knyta ihop kunskaper om svensk ekonomi och de senaste ledarskapsteorierna med relevanta verkliga händelser – allt under en relativ kort period. En annan viktig del var möjligheten att bygga upp ett professionellt nätverk på såväl praktikplatserna som med de andra kursdeltagarna. Vi har sedan utbildningen följt varandras utveckling, utbytt erfarenheter och tipsat om jobb, kurser och karriärmöjligheter.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Berätta om din bakgrund
Ursprungligen kommer jag från Syrien, och de sista tio åren innan jag tvingades fly till Sverige, så bodde jag i Aleppo. 2015 fick jag svenskt uppehållstillstånd och året därpå kom min fru och våra barn hit. Utbildningsmässigt så har jag en fyraårig ekonomiutbildning från Syrien. Mitt första jobb var som ”Sales executive” på Sheraton Aleppo, därefter har jag arbetat inom banking och marknadsforskning på ett franskt företag, samt som ”Operation manager” på ett byggföretag. Jag har även varit fältkoordinator på NGO ”För Aleppo”. Jag har också jobbat som lärare på deltid, där jag undervisat i affärsutveckling på engelska till arabisktalande apotekare och ingenjörer.

Hur ser du på framtiden?
Min ambition är att ägna de kommande åren åt att skaffa mig erfarenhet av min nya roll som arbetsförmedlare. Sedan planerar jag att delta i någon kurs, som kan ”outline” denna erfarenhet. För mig är det en dröm att få arbeta inom offentlig verksamhet. Tyvärr kunde jag inte göra detta i mitt hemland, då jag inte accepterade att jobba under korruption och utan integritet. Nu känner jag att möjligheterna är obegränsade! På EFL träffade jag forskare, ex-politiker och beslutfattare som bidraget i utveckling av det starka Sverige som vi känner idag. Min dröm är att följa deras spår.