EFL Executive Education firar 50 år!

Sedan 1969 – samma år som en människa för första gången gick på månen – har EFL framgångsrikt levererat executive education. Under 50 år har ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet gjort oss till ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma.

EFL:s 50 år uppmärksammar vi med en artikelserie där vi intervjuar utvalda personer som varit en viktig del av EFL genom åren. I denna artikel intervjuar vi Hans Emil Pålsson, som satt som EFL:s Styrelseordförande från 1991 till slutet av 90-talet.

2002 blev Hans Emil utnämnd till hedersdoktor för ”de insatser han gjort för att utveckla Ekonomihögskolan, dess relationer med sydsvenskt näringsliv, främjandet av akademiskt grundad utbildning i ekonomi och ledarskap, samt för olika insatser i universitetets närmaste omgivning”.

Hej Hans Emil! Berätta om dig själv och din bakgrund!

Efter studentexamen i Lund i början av 1950-talet gick jag vidare till Malmö handelsgymnasium. Därefter valde jag att studera vidare och 1959 blev jag jur. kand. i Lund och ägnade mig därefter åt dömande verksamhet i fem år. Jag slutade som fiskal vid den skånska hovrätten.

I mitten av 1960-talet anställdes jag av SEB, där jag så småningom utsågs till vice VD för bankens Malmöavdelning som vid den tidpunkten omfattade c:a 80 lokalkontor. Det var under denna tid som jag kom i kontakt med EFL, då jag för att förbättra mitt ekonomiska kunnande deltog i några av EFL:s kvällskurser och seminarier. Banken lät mig 1986 genomgå ett program ”Management of Change” vid MIT i Boston där vi levde i en påkostad internatmiljö. Lärorika diskussioner fördes kvällar och nätter mellan oss cirka 20 deltagare från många olika länder. Året efter beslöt SEB att med hjälp av EFL skräddarsy ett program för kontorschefer att drivas i internatmiljö. 

Genom åren har jag varit engagerad i styrelser för företag och idrottsföreningar men också i institutioner som Ekonomihögskolan, Akademiska föreningen och Helsingkrona nation, vilket medfört att jag haft ett stort kontaktnät. 

Hur utvecklades EFL under din tid som Styrelseordförande?

Under mina år som styrelseordförande för EFL arbetade vi med att utveckla EFL:s Styrelseprogram efter erfarenheter från MIT. Vi sjösatte även Executive MBA, efter samråd med 10 st medlemsföretag, som drevs i partnerskap med Ekonomihögskolan till 2018.

EFL stödde med olika åtgärder Ekonomihögskolans ansökan om Equis-ackreditering.

Vi ansträngde oss också att ha en god ekonomisk ställning så att ingen skulle tveka att utföra uppdrag för EFL.

Vad tror du är framgångsreceptet till att EFL framgångsrikt har kunnat leverera executive-utbildningar i ett halvt sekel?

EFL har en mycket stark ställning bland företag och organisationer. Man ligger dessutom i gränslandet mellan väletablerad forskning och näringslivsutveckling och kan se fram emot en ljus framtid. 


Hans Emil Pålsson och EFL:s vd Henrik Lundgren

Fler artiklar om EFL 50 år:

Intervju med Margaretha Alexanderson
EFL-resurs och tidigare vice Styrelseordförande.

Intervju med Olof Arwidi
Tidigare rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och f.d. ledamot i EFL:s styrelse.

Intervju med Pontus Bodelsson
Författare och föreläsare, samt erfarenhet som vd för en rad bolag. Har gått EFL:s Executive MBA-program och EFL:s Styrelseprogram. Sitter med i Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram och medverkar som föreläsare och resurs vid EFL-events och utbildningar.

Intervju med Lars H. Bruzelius
EFL:s f.d. styrelseordförande, samt managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi.

Intervju med Stein Kleppestø
EFL:s Styrelseordförande, samt forskare och managementexpert.

Intervju med Henrik Lundgren
EFL:s vd sedan 2014.

Intervju med Hans Emil Pålsson
EFL:s Styrelseordförande från 1991 till slutet av 90-talet.

Intervju med Lennart Rohlin
En av EFL:s grundare som idag driver MiLgårdarna.

Intervju med Gösta Wijk
EFL:s första vd. En tjänst han hade i 18 år.