EFL Logo

Hot Spot nätverksgrupper

Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där du får utbyta erfarenheter med andra i regionen, och vända och vrida på dina utmaningar tillsammans med ledande experter? EFL har tre nätverkgrupper: Hot Spot Digitalisering, Hot Spot Ekonomi eller Hot Spot HR. Ungefär sex gånger per år träffas respektive grupp för att fördjupa sig i ett aktuellt ämne. Deltagarna har i hög utsträckning möjlighet att påverka ämnena och ta med sina aktuella frågeställningar och utmaningar att behandla tillsammans med handplockade experter från akademi och näringsliv. Att medverka som gästföreläsare och/eller fallföretag på våra Hot Spot-träffar brukar ge spännande diskussioner och nya infallsvinklar. Att ha några av landets främsta experter och deltagare från andra medlemsföretag att vända och vrida på just era utmaningar är både unikt och svårslaget.

Tre utvecklande nätverksgrupper

Hot Spot Digitalisering

För dig som har ett intresse för ämnet eller i dagsläget arbetar med dessa frågor. Läs mer

Hot Spot HR

För dig som jobbar med HR och är intresserad av HR-funktionens strategiska och framtida roll. Läs mer

Hot Spot Ekonomi

För dig som är verksam inom ekonomi och är intresserad av diskutera och hålla dig à jour med det senaste inom ekonomifunktionen. Läs mer